Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Ütopya

22 Mayıs 2021

     Gerçekleştirilmesi oldukça güç veya imkânsız olan düşünce ve tasarı. Fransızca utopie (=gerçekleşmesi imkânsız olan düşünce, düş) sözünden. Fransızcaya Latince utopia kelimesinden aktarılmıştır. Bu kelimeyi Latinceye kazandıran İngiliz filozof Thomas More olmuştur. Latince olarak 1516’da yazdığı “De Optimo Reipublicae Statu deque Nova Insula Utopia” adlı kitabı kısaca Utopia adıyla ünlenmiştir. Roman tarzında yazılan bu kitapta ham hayal görüş ve düşüncelere yer verilmiştir. Ütopya sözünün kökeni Eski Yunancaya dayanmaktadır. Eski Yunanca ou (=olmayan) ön eki ve topos (=yer, yurt, ülke) eklerinden oluştuğu sanılıyor. Utopya sözünün Eski Yunanca (=iyi, ideal) ve topos (=yer, ülke) eklerine de uygun düştüğü görülüyor.