Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Üvey

23 Ekim 2021

     Aralarında kan bağı bulunmayan, öz olmayan, yasa gereği akraba sayılan. Kaşgarlı Mahmut sözlüğünde ögey şekliyle aktarıyor. Ög (=ana) kök sözcüğünden türetilmiştir. Ancak ögey sözündeki -ey eki açıklanamamıştır. Kıpçakça, Kazakça ve Azerice ögey, Kırgızca ögöy, Özbekçe ve Uygurca ögäy, Türkmence övey.