Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Uyruk

20 Nisan 2022

     Bir devlete vatandaşlık bağıyla bağlı olan kimse. Kaşgarlı’nın sözlüğündeki udhuk (=ardına düşmek, uymak) ve udhula (=uymak) sözlerinden esinlenilerek türetilmiş olabilir. Kaşgarlı’daki uruğ (=tane, tohum) sözcüğüyle ilişkisinden emin değilim.