Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

 

 

 

 

 

 

Üzgün

28 Ağustos 2020

     Üzülmüş, üzüntü duymuş, mahzun. Orta Çağda Türkçede üzmek (=koparmak) sözü bulunuyordu. Kaşgarlı Mahmut üzsemek (=koparmak), üzülmek (=kesilmek), üztürmek (=kopartmak) gibi kelimeleri aktarıyor. Bu örneklerden yola çıkarak üzgün sözü ‘kopmuş, kesilmiş, bağı kesilmiş, bağını koparmış’ diye açıklanabilir. Üzgün sözü, Azerice dışında Türkçeye yakın dillerin diğerlerinde yaygın bir kullanıma sahip değildir. Kazakça ve Başkırtça kayğılı, Tatarca kaygılı, Türkmence gayğılı ve Kırgızca kağılü veya kapalü denilmektedir. Bkz. Üzüm.