Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Uzman

10 Mayıs 2020

     Belli bir konuda veya işte yeterli düzeyde bilgiye sahip olan kimse. Kaşgarlı Mahmud’un sözlüğünde yer alan uz (=mahir, usta) sözüne dayanmaktadır. Uz sözüne İrani Dillerdeki mend son ekinin bir varyantı sayılan –man son eki yakın zamanda eklenerek uzman diye ifade edilmiştir. İran Dillerindeki hunermend (=sanat/hüner sahibi), devle-mend (=devlet/servet sahibi) ve aceze-mend (=acizlik sahibi) gibi. Buna rağmen, uzman sözü Türkçeye yakın dillerde kullanılmamaktadır. Türkçedeki uz sözü, ‘uzamak, genişlemek, kapasite artışı, beceri, başarı’ gibi karşılıklar içermektedir. Orta Çağda Türkçede uzluk (=sanat) ve uzkişi (=eli işe yaraşıklı kişi) sözleri kullanılıyordu.