Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Vaaz

16 Aralık 2021

     Bir kimseyi, bir kitleyi iyiliğe sevk etmek ve barışı bir toplumda egemen kılmak için verilen öğüt, nasihat. Arapça va’ẓ (=kötülükten sakındırma ve iyiliğe sevk etmek için yapılan öğüt) sözcüğünden. Dinsel mekânlardaki vaaz’lar bu işle görevlendirilen vâiz’ler tarafından yapılmaktadır. Bu sözcük sonraları daha çok dinsel yönüyle telaffuz edilmiştir. Eski dinlerden ve inançlardan devralınan bir gelenektir. Kürtçe waaz, Farsça vaaz, Azerice ve Özbekçe vä’z, Kazakça ve Türkmence vağız, Tatarca ve Başkırtça vağaz, Uygurca väzä.