Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Valide

5 Ağustos 2020

     Ana, anne. Arapça vālide (=doğurmuş olan, doğuran kadın) kelimesinden alıntıdır. Arapça vālide kelimesi ise Akadca walādu (=doğmak, doğurmak) sözüyle bağlantılıdır. Asuricede de walādu sözü aynı karşılıktadır. Akadca wālittum (=anne) sözü Arapçada vālide (=anne) sözüne dönüşmüştür. Arapçada walad (>weled: ‘doğmuş olan, çocuk) kelimesi, aynı dilde mevlid, evlad, milād ile velud sözleri gibi ortak kökene dayanmaktadır. İbranice holid (=hwelyd: ‘doğurmak’) sözü de yukarıda altı çizili kelimelerle ilişkilidir.