Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

 

 

 

 

 

 

 

 

Valide

5 Ağustos 2020

     Ana, anne.  Arapça vālide (=doğurmuş olan, doğuran kadın) kelimesinden alıntıdır. Arapça vālide kelimesi ise Akadca walādu (=doğmak, doğurmak) sözüyle bağlantılıdır. Asuricede de walādu sözü aynı karşılıktadır. Arapçada walad (>weled: ‘doğmuş olan, çocuk) kelimesi, aynı dilde mevlid, evlad, milād ile velud sözleri gibi ortak kökene dayanmaktadır. İbranice holid (=hwelyd: ‘doğurmak’) sözü de yukarıda altı çizili kelimelerle ilişkilidir.