Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Valide

5 Ağustos 2020

     Ana, anne.  Arapça vālide (=doğurmuş olan, doğuran kadın) kelimesinden alıntıdır. Arapça vālide kelimesi ise Akadca walādu (=doğmak, doğurmak) sözüyle bağlantılıdır. Asuricede de walādu sözü aynı karşılıktadır. Arapçada walad (>weled: ‘doğmuş olan, çocuk) kelimesi, aynı dilde mevlid, evlad, milād ile velud sözleri gibi ortak kökene dayanmaktadır. İbranice holid (=hwelyd: ‘doğurmak’) sözü de yukarıda altı çizili kelimelerle ilişkilidir.