Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Vallahi

8 Mart 2020

     Halk arasında Vallah diye de dile getirilmektedir. Arapça W(a)’ilâhî ya da W(a)’Allâhi ifadelerinden gelerek “ve Allah için” karşılığında kullanılmaktadır. Vallâhi, billâhi, tallâhi diye de üçleme yapılmaktadır. Türkçede yaygın olarak ilk iki ifade tekrarlanmaktadır. Kürtçede ise valle bille ya da vallehi, billehi şekilleriyle tekrarlanmaktadır. W(a)’Allâhi (=ve Allah için), bil(i)lâhi (=İllah ile) ve t(eâl)’Allâhi (=yüce Allah için) şeklinden dönüşmüştür. Pir Sultan Abdal’ın bir dizesinde “Tevekkel-tü teâl-Allâh” sözü ‘işimi/davamı yüce Allah’a bıraktım’ demektir.