Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Vandal

29 Aralık 2021

     Kentleri ve sanat eserlerini tahrip eden, acımasızlığıyla ün salan Doğu Cermen halkı. Fransızca vandale (vandal: ‘yakıp yıkıcı, kırıp geçirici, sanat eseri düşmanı) sözünden. Fransızca vandalisme ‘yakıp yıkıcılık, kırıp geçiricilik, sanat eserleri düşmanlığı’dır. 455 yılında Genseric komutasında Roma’yı yağmalayan Germen kabilesinin adından geliyor. Orta Çağ İngilizcesinde wendlas, Proto-Germence wandljaz (=avare, başıboş, serseri) kelimesinden kaynaklanıyor.