Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Vapur

6 Ocak 2020

     Buharlı gemi. Su buharının verdiği güçle çalışan bir gemi türü. Latince vapor (=buhar, islim, buğu; ısı, sıcaklık) sözüne dayanmaktadır. Fransızca vapeur (= buhar) sözüne dayanan bateau a vapeur (=buharlı gemi) sözü kullanılmaktadır. Portekizcede navio a vapor (=vapur, buharlı gemi) diye birçok dilde buharlı oluş belirtilmektedir. Almanca Dampf (=buhar, buğu), Dampfer (=vapur); İngilizce steam (=buhar), steamer (=vapur, buharlı gemi); İtalyanca vapor (=buhar) vapore (=buharlı gemi, vapur) sözleri nedeniyle, buna benzer bir kısım dillerde vapur sözü o dildeki buhar karşılığındaki sözle ilişkilidir. Bu bağlamda, Farsça keşti (=gemi) sözüne istinaden keşti-i buhar (=buharlı gemi), ‘vapur’ diye bilinmektedir. Birçok dilde vapor, vapore, vapeur sözleri yer almaktadır. İlk buharlı gemi 20 Mayıs 1828’de ipek tüccarı Artemis Efendi’nin öncülüğünde İstanbul limanına getirtilerek bir kısım tüccarın da hazır bulunuşuyla padişah II. Mahmud’a hediye edildi. Sonraları şirketleşmeler ve yolcu taşımacılığı başlatıldı. Buharlı geminin ilk yolcu tarifesi 29 Mart 1851 tarihli Takvîm-i Vakayi gazetesinde yayımlanmıştır.