Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Varmak

13 Nisan 2020

     Bir yere ulaşmak, erişmek, vasıl olmak. Orta Çağ Türkçesinde barmak şeklinde dile getiriliyordu. Bugün de Türkmence, Uygurca ve Özbekçede ‘varmak’ yerine barmak sözü kullanılmaktadır. Barmak sözünün Tarihsel kökleri Sanskritçeye dek varmaktadır. Sanskritçe par (=varmak, ulaşmak, gitmek) kelimesinin yanı sıra Zendce paratu ya da peretu (=geçit), Omiros’ta peráo (=sevk etmek, geçmek), Latince per-ire (=gitmek, geçip gitmek), Eski İngilizce far-an (=varmak, gitmek), Almanca Fahren (=varmak, gitmek) sözleri etimolojik açıdan barmak (>varmak) ile aynı kökene dayanmaktadır. Türkçedeki varmak (<barmak) sözünün Eski Hint-Avrupa Dillerinden alındığı anlaşılmaktadır.