Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Varta

18 Kasım 2023

     Uçurum, kuyu gibi derin ve çukur yer; mecazen tehlikeli durum, badire. Aynı karşılıktaki Arapça varṭa sözcüğünden. Bu sözcük Eski Yunanca bárathron (=uçurum, yar) sözcüğüyle bağlantılıdır.