Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Vasıta

9 Şubat 2024

     Araç, aracı, taşıt, arada olan, araya giren. Aynı karşılıktaki Arapça vāsiṭa sözcüğünden. Bu sözcük Arapça vesāṭat (=ara bulmak) sözcüğüyle bağlantılıdır. Aynı dildeki vāsiṭ (=ortada bulunan) ve vasaṭ (=orta, iki şeyin arası) sözcükleri de aynı köktendir. Arapçada vāsiṭa sözcüğünün çoğulu vesāit şeklindedir.