Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Ve

11 Haziran 2020

     İki kelime veya iki cümle arasında bir bağ oluşturan sözcük, bağlaç. İbranice ve, Arapça wa, İtalyanca ile Portekizce e, Fransızca et, Çekçe a, İspanyolca y, Yunanca ke; Rusça, Sırpça, Hırvatça, Lehçe i sözcükleri, ‘ve’ yerine kullanılmaktadır. Aynı karşılıkta Kürtçede û, Farsçada u harfi mevcuttur.  Sumercede de ‘ve’ yerine u harfi bulunuyordu. Farsçadaki u bağlacı eğer sesli ile biten kelimelerden sonra ifade ediliyorsa olarak okunur: safā keder, âbā ecdat… Ardına geldiği kelime sessiz ile bitiyorsa u veya ü okunur: zevk u safâ, iş ü nûş gibi.