Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Vekil

9 Mayıs 2024

     Bir kimsenin herhangi bir işin görülmesi için kendi adına yetki verdiği kimse; bir memurun veya bürokratın yerine iş gören kişi. Aynı karşılıktaki Arapça vekîl sözcüğünden. Aynı dildeki vekâlet (=birini, işini görmeye yetkilendirilme) sözcüğüyle bağlantılıdır. Kürtçe, Ermenice, Türkmence ve Makedonca vekil, Yunanca vekílis, Macarca vekeli, Arnavutça veķil, Azerice, Kazakça, Uygurca, Özbekçe, Başkırtça ve Tatarca väkil.