Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Vertigo

14 Nisan 2023

     Vücudun denge sistemindeki bozulma sonucu beliren göz kararması ve baş dönmesi. İngilizce vertigo (=baş dönmesi) sözcüğünden alınmıştır. Fransızcada vertige (=baş dönmesi) şekliyle biliniyor. Fransızca verser (=devirlemek, yuvarlamak) yüklemi de yakın ilişkidedir. Latince vertigō (=dönme, baş dönmesi, sersemlik) sözcüğüne dayanmaktadır. Bu sözcük Latince vertere (=döndürmek, çevirmek, dönüştürmek) yüklemiyle bağlantılıdır. Aynı kökten Latince vertex (=çevrinti, girdap) ile verticōsus (=girdap gibi hareket eden) sözcükleri de biliniyor. İtalyanca vertigine, İspanyolca vértigo, Portekizce vertigem, Romence vertij.