Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Vesayet

7 Nisan 2024

     Vasilik, vasi olma. Arapça veṣāyet (=vasilik) sözcüğünden. Aynı dildeki vasy (=eklemek, bitiştirmek; birinden bir işi üzerine almasını istemek) kökünden türemiştir.