Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Viraj

12 Ağustos 2021

     Dönemeç. Fransızca virage (viraj: ‘dönemeç, dönme, dönüş; yönelme, sapma’) sözünden. Fransızca virer (=dönmek, yön değiştirmek) fiiliyle bağlantılıdır. Türkçede de kullanılan virman (=bir hesaptan başka bir hesaba aktarma) kelimesi de aynı köktendir ve Fransızca virement sözünden geliyor. Portekizce virar, İspanyolca girar ve İtalyanca giro ‘dönme, döndürme’ demektir. Eski Fransızca virer yüklemi gyrare yüklemiyle aynı kökene dayanmaktadır. Fransızca environner (=çevirmek, sarmak) ile ilişkilidir.