Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Virtüöz

18 Haziran 2023

     Herhangi bir müzik aletini büyük bir ustalıkla çalan kimse. Fransızca virtuose (virtüöz: ‘usta’) sözünden. Fransızcaya İtalyanca virtuoso (=bilgin, usta) sözünden aktarılmıştır. İtalyancada çoğul şekli virtuosi’dir. İtalyanca virtù (=üstünlük, etkinlik; güç, erdem) sözcüğüyle bağlantılıdır. Bu sözcük Latince virtūs (=üstünlük; erdem; güç) sözcüğüne dayanmaktadır. Latince bu sözcük aynı karşılıkta virūtis şekliyle de biliniyor. Bu söz aynı dildeki viridis (=dinç, canlı) sözcüğüyle aynı köktendir. Latince vir (=erkek) sözcüğünden kaynaklanmıştır. İngilizce virtuoso, Almanca Virtuose, İspanyolca ve Portekizce virtuoso, Romence, İsveççe ve Norveççe virtuos, Yunanca virtouózos, Rusça virtuoz.