Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Vişne

6 Ocak 2020

     İki çenekliler sınıfının gülgiller familyasından Nisan-Mayıs aylarında beyaz renkte çiçek açan, meyvesi ekşi ve kiraza benzeyen bir ağaç türü. Bir kısım kaynaklara göre, Bulgarca fişna sözünden gelmektedir. Bununla birlikte, Bulgarca vişna, Türkçedeki vişne‘nin isim babası gibi durmaktadır. Latince prunus cerasus (kiraz eriği), ‘vişne’ diye de bilinmektedir. Latince Prunus, ‘erik’, cerarus ise ‘kiraz ya da kiraz ağacı’dır. Rusça vişna ya da vişniya sözleri Türkmencede vişnya şeklinde yer etmiştir. Bulgarca vişna, Sırpça vişnya, Çekçe visne, Slovence vişnya ve Lehçede wişnia şekliyle kullanılmaktadır. Andreas Tietze, Türkçedeki vişne sözünün Bulgarcadan geçtiği görüşündedir (Andreas Tietze, “Slavische Lehnwörter im der türkischen Volkssprache”, Oriens, 10/1957, s.1-47).   

     Yunanca výssino/výssina (vişne, ekşi kiraz), Belarusça vişnia, Boşnakça vişnya, Slovakça vişna, Çekçe vişne, Romence vişine (=ekşi, vişne) örneklerinin yanı sıra Türkçedeki vişne sözünün Slav Dillerinden, en yakında bu dillerden olan Bulgarcadan intikal etmiş olabileceği görüşünü doğrular gibidir.

     Vişne sözünün Türkçeye Slav Dillerinden geçtiği görüşünü; Georgiev ve Räsänen gibi dil bilimciler de savunmuştur.