Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Vitiligo

1 Ocak 2023

     Derideki melanin pigmentinin azalması ya da yok olması sonucu oluşan açık renkli lekeler. Latince vitiligo (=deri döküntüsü, egzama) sözcüğünden. Latince vitiāre (=lekelemek, bozmak, bulaştırmak, kusur etmek) yüklemiyle bağlantılıdır. Latince vitiō (=hasar, kusur)  sözcüğüne dayalı olarak aynı dilde ve aynı kökten vitiōsus (=kusur, bozuk, özürlü) ve vitiōsitas (=bozulma, kusurluluk) sözcükleri de kullanılmıştır.