Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Volta

9 Aralık 2021

     Bir aşağı bir yukarı gidip gelme, dolaşma; gemicilikte halatı babalara dolama; geminin rüzgârlı havada ilerleyebilmesi için bir sağa bir sola saparak mesafe alması, zincirlerin birbirine veya bir zincirin demire dolanması. İtalyanca volta (=dönüş, dönemeç, dirsek) sözcüğünden. İtalyanca voltare (=çevirmek, döndürmek, yöneltmek) yüklemiyle bağlantılıdır. Aynı kökten İtalyanca voltarsi (=dönmek) ve voluta (=dolanan) sözleri de biliniyor. Latince voluta (=dönme, dolanma) sözcüğüne dayanmaktadır. Latince voluāre (=etrafında döndürmek, yuvarlamak) yükleminden kaynaklanıyor. Latince volūtus ‘yuvarlamak, etrafında döndürmek’tir.