Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Yaba

28 Haziran 2024

     Harman savurmak için kullanılan ağzı genellikle iki ile yedi arasında yay biçimli ok dilimlerinden oluşan ve önceleri yaygın olarak tahtadan yapılmış olan tarım aracı. Kıpçakça yaba (=harman çatalı) sözcüğünden. Türkçe ve Kıpçakça ya (=ok; yay) sözcüğünden türetilmiş olması bir olasılıktır. Bu takdirde ya sözcüğüne -ba veya -pa eki eklenerek türetilmiş olabilir. Türkçe yap sözcüğüne dayandığı görüşü izaha muhtaçtır. Türkçeye yakın dillerden Azericede ve Çağataycada yaba, Türkmencede yaba(k), Özbekçede yàvvàyiKarakalpakçada jaba, Çuvaşçada yupă biçimleriyle yerleşiktir. Bulgarcaya da intikal ederek yabá (=ağaç dirgen) şekliyle biliniyor.