Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Yad

5 Haziran 2021

     Yabancı. Orta Çağda Türkçede yat (=yabancı) şekliyle yer alıyor. Kaşgarlı Mahmut yat (=yabancı) şekliyle bu kelimeyi aktarıyor. Ancak Orta Çağda Türkçede hem yat hem de yad şekli kullanılıyordu. Kimi aklı evveller yad sözünü ‘düşman’ karşılığında açıklıyorlar. Zihinlerinde başkalarını, kendinden olmayanları düşman belleme histerileri olduğundan bu alışkanlıklarından bir türlü vaz geçmiyorlar. Kaşgarlı Mahmut’un sözlüğünde yatık sözü ‘yabancılaşmak, yadlaşmak’ diye açıklanmıştır. Türkçe yad el ‘yabancı yer’ demektir. ‘Yabancı’ karşılığında Uygurca, Türkmence, Kazakça ve Özbekçe yat, Kırgızca cat, Azerice yad deniliyor. Arapça gurbet’in karşılığıdır. “Gurbet elde yad ellerin derdini/ Çekeyim de eyleneyim bir zaman” (Pir Sultan Abdal).