Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Yağ

19 Mart 2023

     Beslenmede önemli bir rolü bulunan hidrokarbon madde. Bitkisel, hayvansal ve kimyasal olmak üzere çeşitleri bulunmaktadır. Orta Çağ Türkçesinde aynı karşılıktaki yag veya yağ sözcüklerinden gelmektedir. Yağ sözcüğü Türkçe yay (=meyletmek) sözcüğüyle ilişkisi olabilir. Azerice ve Uygurca yağ, Özbekçe yàğ, Türkmence yāğ. Makedoncaya yag şekliyle intikal etmiştir.