Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Yağız

23 Aralık 2021

   

     Karaya çalan buğday rengi, esmer, doru; halk arasında ‘yiğit’. Kaşgalı’nın sözlüğündeki yagız (=yağız, kızıl ile kara arası renk) kelimesine dayanmaktadır. Orta Çağda Türkçede yagız sözü aynı karşılıkta ifade edilmiştir. Yağız sözünün etimolojisi açık olarak bilinmiyor. ‘Tibet öküzü’ demek olan Yak (>Yakut) sözüyle ilişkisi belirsizdir. Yağuz (=Yavuz) kelimesiyle irtibatı da açık değildir. Tüyü parlak siyah atlara da yağız deniliyor. Yağız erkek şahıs adlarındandır. Kıpçakçada yağız şekli biliniyor. Aynı karşılıkta Türkmence garayağız ve Özbekçe ķàrämağız sözleri kullanılıyor.