Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Yağma

10 Mayıs 2021

     Birçok kimsenin zor kullanarak başkalarına ait malları ele geçirmesi, çapul, talan, gasp, toplu hırsızlık. Kaşgarlı Mahmud sözlüğünde Yağma adını “Türklerden bir bölüğün adı. Bunlara Kara Yağma da denir” açıklamasını yapıyor. Kaşgarlı Taraz yakınlarındaki bir köyün Yağma adını taşıdığını ve adının Yağma boyundan geldiğini aktarmaktadır (DLT/III-34). Söz konusu boy yaptıkları baskınlarda soygun, yağma ve talana başvurduklarından bu adı almıştır. Dokuzoğuzlar ve Yağmalar keçeden yapılma çadırlarda yaşarlardı. Yaptıkları baskınlar sonucu elde ettikleri ganimetlerle hayatlarını idame ettiriyorlardı. Türkçede yağma, yağ/yağu (=düşman, düşmanca duygular, düşmanca davranış) sözünden gelmektedir. Çin kaynaklarında Yàngmó şekliyle sözü edilir. Günümüzün ceza kanunlarına göre yağma suç sayılmaktadır.