Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Yağmur

19 Mart 2023

     Atmosferdeki su buharının yoğunlaşması sonucu yeryüzüne inen sıvı. Orta Çağ Türkçesindeki yagmur sözünden. Aynı çağdaki Türkçe yag (=yağmak) sözcüğünden türetilmiştir. Orta Çağ Kıpçakçasında yamgur, Yeni Kıpçakçada yağmur olarak ifade edilmiştir. Azerice yağmur, Uygurca yamğur, Özbekçe yàmğır, Kırgızca camğır, Başkırtça yamğır, Türkmence yağın veya yağmır, Tatarca yanğır.