Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Yahu

7 Şubat 2021

     Ey Allah, Allah’ım; bana bak, ey sen, ey siz; adam, adamlar, a canım, baksan a! Ey şahıs, işitmiyor musun? Beni duyuyor musun? Hey. Arapça, Farsça ve Kürtçe (=Ey), Farsça (=Allah, Tanrı) sözcüklerinden  yâ Hû (=yâ Allah, yâ Tanrı) sözünden kaynaklanmıştır. Ne demek olduğu bilinmeden halk arasında rastgele kullanılan bir sözdür. Tanrı’ya seslenilirken, bir dilekte bulunulurken, sitem edilirken söylenilen bu sözün veya hitap şeklinin, günübirlik konuşmalarda maksadı dışında dile getirilmesi uygun değildir. Arapça ya hu (=ya o) sözüne bağlanması doğru olmasa gerektir. İranî Dillerde telaffuz edilen ve Tanrı’ya hitaben söylenen Ya Hû nidâsının bir kısım yakın çevre halklarca kullanıldığı belirleniyor. Kürtçede ya ho şekliyle dile getiriliyor. Bir kimseye seslenildiğinde de yaho diye cevaben mukabele edilir. Kimi zaman Türkçede telaffuz edildiği şekliyle yaw, yawo şekliyle seslenilir veya cevaben aynı söz söylenerek mukabele edilir.