Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Yahudi

22 Temmuz 2020

     Tek tanrılı ilk evrensel dinlerden birinin mensubu. İbranice yhd (=birlikte, topluca, beraber) kök sözcüğünden kaynaklanmaktadır. İbranice Yehudi ‘birlikte olanlar, bir araya gelenler, cemaat’ demektir. Çünkü, söz konusu cemaat 12 boydan oluşmaktadır. Ayrıca, Yehuda(h) İbranilerde isim olarak da kullanılmıştır. Bunlardan biri de 12 boydan birinin kurucusu sayılan Yehuda (h)’dır. Yahudi adı söz konusu 12’lik cemaati de belirtmektedir. Kimileri, bu on iki topluluktan birinin adı olduğunu öne sürüyorlar. 24 Oğuz boyu sınıflandırmasını kendi dinindeki sınıflandırmadan esinlenerek hazırlayıp kitap haline getiren, İranlı Yahudi devlet adamı Reşüdeddin’dir. 

     Her ne kadar Tevrat’ın Tekvin bölümünde (29/35), Yahudi adı ‘övgü’ karşılığında açıklansa bile, bu açıklamanın bir rivayete dayalı olduğu anlaşılmaktadır. İslam öncesi dönemde mevcut olan Yahudi adının bir dini cemaati değil, etnik bir cemaati ifade ettiği belirleniyor. Ayrıca, Yahudi, Sinagog ve Havra kelimeleri aynı karşılıkta kullanılmıştır.