Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Yahut

15 Aralık 2021

     Bir bağlaç: ve, veya, ya da, veyahut gibi.  Farsçada seçenek belirten yā- ön eki ile ‘kendi’ demek olan ḥod sözcüklerinden oluşmaktadır. Yahut sözü Farsça yā-ḥod (=ya kendi, ya kendisi) şeklinden kaynaklanmıştır. Farsçada veyā-ḥod biçimi de kullanılmıştır. Seçenek belirten Farsça sözcüğü aynı karşılıktaki Avestaca yat sözcüğünden kaynaklanmıştır. Bu sözcük İran eksenli dillerde yaygındır. Farsça ḥod (=kendi) ise Avestaca hwa, Eski Farsça huva ve Kürtçe ḥwe(=kendi) olarak biliniyor.