Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Yakamoz

4 Nisan 2020

     Gece denizde küreklerin, balıkların ya da başka etkenlerin sonucu oluşan parıltı. Yunanca diakamós (=yakamoz, deniz parıltısı/ışıltısı/şûlesi) sözünden gelmektedir. Bir kısım Rumlar bu sözü giakamos (=yakamoz) şekliyle de ifade ettiler. Yunanca gamma harfi Latincey’ sesiyle telaffuz edildiğinden, yakamoz kelimesinin Rumcadaki giakamos şeklinden Osmanlıcaya intikal etmiş olması daha olası görünmektedir. Yunanca diakamós, aynı dilde bulunan kaio (=yanmak, tutuşmak) sözüyle bağlantılıdır. Eski Yunanca káminos (=ocak, soba) da bu açıdan yakın bir örnektir. Dia ön eki Yunancada bir sözün önüne getirildiğinde ‘karşılıklı oluş, etkileşim veya etki-tepki’ durumunu belirtmektedir. Söz gelimi, dia-lektik kelimesi dia-legein (=karşılıklı konuşmak) sözünden kaynaklanır. Dialog da aynı kökenden türetilmiştir. Bu açıdan, Yunanca diakamós sözü bir etki sonucu oluşan parıltıyı ifade etmektedir. Yunancada diakoio (=alevlendirmek, yakmak) ve diakais (=ateşli, yakıcı) sözleri de kullanılmaktadır. Yunanca sözlüklerde fosforismós kelimesi karşılığında da ‘yakamoz’ yazıldığı belirleniyor. Fosfor gibi parladığından bu sözle de ilişkilendirilmiş olduğu görülmektedir. Geceleri yakamozların büyüleyici görüntüleri, şairlerin romantik dizelerine yansımıştır.