Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Yakın

5 Eylül 2021

     Az bir arayla ayrılmış olan, uzak olmayan; arkadaş, dost, akraba. Orta Çağda Türkçede bilinen yak (=yaklaşmak, dokunmak) sözünden Türkçe yakmak (=yanaşmak, mesafeyi daraltmak) yüklemi türetilmiştir. Türkçedeki yakın sözü kökünden türetilmiştir. Azerice yaḥın, Özbekçe yaḳın, Tatarca ve Başkırtça yakın, Türkmence yakin, Uygurca yekın, Kırgızca cakın, Kazakça jakın.