Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Yakup

23 Şubat 2021

     Hz. İbrahim’in torunu ve Yahudi peygamberlerinden biridir. Unvanı veya lakabı İsrail olan Yakup adının, İbraniceaḳéb (yaḳéb: ‘topuk’) sözcüğü ile ilişkilendirilerek açıklandığı görülmektedir. Anlatılanlara bakılırsa ikiz kardeşten önce Esav doğar. Yakup ise kardeşi Esav’ın topuğunu tutmuş şekilde doğar. Bu nedenle kendisine aḳéb (yaḳéb=topuk) kelimesine istinaden İbranice Yaakob veya Yaakob adı verilmiştir. Yakub’un bir unvanının İsrail olduğu naklediliyor. Yakup Tanrı uğruna gayretlerinden dolayı İsrail (<Yesra-El: ‘Tanrı için gayret etmek) adı verildi. İslamî anlatımlara göre, Yakup İshak peygamberin oğludur.