Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Yalabık

22 Nisan 2022

     Alevin hareketli parıldaması, parıldama, ışıldama; şimşek; mecazen yakışıklı, sevimli; ikiyüzlü kaypak. Kıpçakça yal (=yanmak) sözcüğüyle bağlantılıdır. Kaşgarlı’nın sözlüğünde yaldra, yaldrı ve yaldr sözleri parlamayı veya parlaklığı belirtmektedir.