Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Yalaka

22 Nisan 2022

     Dalkavuk, sırnaşık, arsız; güçlü kimselere veya güç odaklarına etik değer gözetmeksizin yaranma gayretinde bulunan. Türkçe yalak sözünden türetilmiştir. Aynı dilde yalamak yüklemiyle ilişkilidir. Yala kökü ‘yalama’ karşılığındadır. Türkçe yalak (=hayvanların su içtikleri taş veya ağaçtan oyma kap; boşboğaz, söz taşıyan) sözüyle bağlantılıdır. Farsçada yalaķ (=çanak, şarap kadehi) sözü kullanılıyor. Bu sözün Türkçeden intikal etmiş olduğu sanılıyor. Ermenice yalak (=su birikintisi), Bulgarca yelak (=hayvanların beslendikleri kap) sözleri bilinmektedir. Kaşgarlı’nın sözlüğündeki yala (=töhmetlemek; töhmet, itham, biri hakkında kötü sanıda bulunma) sözünden kaynaklanmış olabilir.