Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Yalan

13 Şubat 2023

     Gerçeğe aykırı veya doğru olmayan söz. Orta Çağ Türkçesindeki yalgan (=yalan) sözünden gelmektedir. Aynı çağda aynı dilde yalgandur (=yalanlamak) yüklemi kullanılmıştır. Kaşgarlı’nın sözlüğünde yalgan, Yusuf Has Hacib’in Kutadgu Bilig’inde yalġan (=yalan) biçimleri yer almıştır. Uygurca, Tatarca ve Başkırtça yalğan, Kazakça jalğan, Kırgızca calğan, Türkmence ve Azerice yalan, Özbekçe yàlğàn.