Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Yalaz

22 Nisan 2022

     Alev. Kıpçakça yal (=yanmak) sözcüğüyle bağlantılıdır. Orta Çağ Türkçesinde de yal (=yanmak, alevlenmek) sözcüğü kullanılmıştır. Yıldız, yıldırım, yaldız ve yalabık sözleri de aynı köktendir. Bkz. Yıldız.