Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Yalı

21 Temmuz 2021

     Deniz, göl veya nehir kenarlarındaki düz arazi; su kıyısındaki büyük ev. Yunanca gialós (=kıyı, sahil) sözüyle bağlantılıdır. Eski Yunanca aigialós (=deniz kıyısı, sahil, kumsal) kelimesinden kaynaklanmıştır. Yeni Yunancada hem gialós hem de aigialós sözleri kullanılıyor. Rumca giáli (>yali) şeklinden Osmanlıcaya aktarılmış. Pontus Rumcasında da yali şekliyle ifade ediliyordu.