Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Yaltak

26 Kasım 2022

   Dalkavuk, riyakâr; yaranmak için dalkavukça davranma. Anadolu’da XIV. yüzyıldan beri bir kısım kaynaklarda yaldak veya yaltak sözü kullanılmıştır. Türkmence yal (=köpek için hazırlanan yemek) sözcüğüyle ilişkili olabilir. Yal sözcüğü Azericede de kullanılmaktadır. Orta Çağ Türkçesindeki yalga (=yalamak) sözcüğüyle münasebeti söz konusudur.