Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Yama

28 Haziran 2024

     Parça ile kapatıp onarma. Orta Çağ Türkçesindeki yamağ (=yama) sözcüğünden. Aynı çağda Türkçede yerleşik bulunan yama (=yamamak) yüklemiyle bağlantılı olduğu anlaşılıyor. Kıpçakçada aynı karşılıkta yama, yamav ve yamov biçimleriyle ifade edilmiştir. Aynı dilde yama (=yamamak) yüklemi biliniyor. Azerice yamag, Uygurca yamak, Türkmence yama, Özbekçe yämàķ, Kazakça jamav, Kırgızca camak. Mücavir bir kısım dillerde de yer almıştır. Farsça yamak, Arapça yāma, Ermenice ve Makedonca yama, Yunanca yamás, Bulgarca yamá.