Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Yaman

17 Ağustos 2021

     Gözü pek, iş bilir, kararlı, güçlü, cesur, kuvvetli. Kürtçe yaman (=gözüpek, cesur [kimse]) sözünden intikal etmiştir. Kürtçede kimi yörelerde yeman şekliyle de ifade ediliyor. Ortaçağda Türkçede yaman ‘kötü, her şeyin kötüsü’ demekti. Kaşgarlı da bu karşılığıyla aktarıyor. Bugün Kürtçe ve Türkçede kullanılan yaman sözünün içeriksel açıdan Orta Çağda Türkçede dile getirilen yaman kelimesiyle bir münasebeti bulunmamaktadır. Kimi sözlüklerde zorlama bir ilişkiyle Orta Çağda bilinen yam (=pislik, çerçöp, çapak) sözcüğüyle de bağlantılandırılmaya çalışılmaktadır. Oysa Türkçe ve Kürtçedeki yaman sözü negatif değil, pozitif bir karşılığa sahiptir.