Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Yampiri

31 Ocak 2023

     Yan yan, eğri büğrü veya çarpık giden. Türkçe yan sözcüğünden türetilmiştir. Bu bağlamda, yanpiri veya yanpürü şeklinden dönüştürülmüştür. Piri veya pürü eki Orta Çağ Türkçesindeki bürül (=bükülmek) sözüyle ilişkili olabilir.