Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Yamyam

18 Mart 2023

   

     İnsan eti yiyen vahşi, barbar. Orta Afrika’da Nil’in yakın kaynaklarında yaşamış olan bir kavmin adından. Bu kavmin Güney Sudan bölgesinde ve Kuzey Kongo dolaylarında yaşayan Azande kavmi olduğu sanılıyor. Söz konusu kavmin adı British Museum kayıtlarında Niam-Niam, Nyam-Nyam veya Neam Neam olarak aktarılmıştır. Bu adlandırma yerlilerin dilindeki bir adlandırmayla ilgilidir.  Yamyam sözünün de buradan dönüştürüldüğü söylenebilir. Yamyam karşılığında kullanılan Kürtçe mırovḥor veya meriḥor, Türkmence ādamḥōr, Uygurca adämḥor, Özbekçe àdämḥor sözleri ‘adam yiyen’ demektir. Azericede yamyam sözünün yanı sıra adamyeyän de deniliyor.