Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Yanak

4 Eylül 2021

     Yüzün kulak göz ve burun arasında kalan bölümü. Kaşgarlı’nın sözlüğündeki yanğak (=yan, taraf) sözüyle bağlantılıdır. Aynı sözlükte yanğa ‘bir ırmağın yanı’ karşılığındadır. Aynı çağdaki Türkçe yan (=yan, yan taraf) sözcüğüne dayanmaktadır. Türkmence, Uygurca, Başkırtça ve Tatarca yanğak, Azerice yanag, Özbekçe yànàḳ.