Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Yanak

4 Eylül 2021

     Yüzün kulak göz ve burun arasında kalan bölümü. Kaşgarlı’nın sözlüğündeki yanğak (=yan, taraf) sözüyle bağlantılıdır. Aynı sözlükte yanğa ‘bir ırmağın yanı’ karşılığındadır. Türkmence, Uygurca, Başkırtça ve Tatarca yanğak, Azerice yanag, Özbekçe yànàḳ.