Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

 

 

 

 

 

 

 

 

Yaprak

3 Ocak 2020    

     Bitkilerin yeşil açan eklentileri ve bayan adlarından biri. Başta Rusça olmak üzere Slav Dillerinde ‘yaprak’ karşılığında list denilmektedir. Farsçada ise berg (=yaprak) sözü Türkçeyle akraba dillere geçerek o dillerin bir kısmında yabrak (<ya-brag) şeklini almıştır. Özbekçe ve Tacikçedeki barg (=yaprak) sözü Farsçadan alınmıştır. Kazakça yapırak ve Azerice yarpag, Başkırtça yaprak, Kırgızca yalbırak, Tatarca yafrak, Uygurca yapurmak şeklindeki sözler Farsça kökenlidir. Arapça waraq (=yaprak, sayfa) sözündeki w-r-q temel harflerinin Farsçadaki b-r-g’nin bir versiyonu olması mümkündür. Ermenicede ‘yaprak’, p’eghk sözüyle ifade edilmektedir. Kürtçe perık (kanat; yaprak) sözündeki p-r-k harflerinin Farsçadaki b-r-g harfleriyle bağlantılı olduğu görülmektedir.

     Danca, İsveççe, Flemenkçedeki blad (=yaprak) ve Almancadaki Blatt (=yaprak) sözlerindeki b-l harfleri Kürtçe pelin (=yaprak) sözündeki p-l harflerini karşılamaktadır. Bengalce, Pencapça ve Nepalcede pata, ‘yaprak’ diye bilinmektedir. Sumercede ‘yaprak’ karşılığında PA sözü kullanılıyordu.