Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Yâran

19 Ocak 2022

     Dostlar; arkadaş dost. Farsça yār (=dost) ve -an çoğul ekinden türetilmiştir. Türkçede yâren şekliyle de ifade edilmektedir. Kürtçe, Azerice, Uygurca, Tatarca ve Başkırtça yar, Özbekçe yàr, Türkmence yār, Kazakça jar, Kırgızca car. “Kimse bana yaran olmaz yar olmaz / Mertlik hırkasını giydim giyeli” (Sefil Selimi, XX. yüzyıl).