Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Yargı

22 Haziran 2021

     Herhangi bir şey hakkında yapılan değerlendirme sonucu varılan hüküm; bir olay hakkında verilen karar. Türkçedeki yarmak sözüyle bir ilişkisi bulunmuyor. Orta Çağda da Türkçede yargı kelimesi kullanılmıyordu. Bugün dahi Kazakça, Kırgızca, Türkmence, Uygurca, Başkırtça, Özbekçe, Tatarca ve Azericede yargı kelimesi bulunmamaktadır. Bunların yerine karar, höküm ve benzer sözcükler dile getiriliyor. Türkçedeki yargı kelimesi Moğolca cargu (=karar, hüküm, dava, mahkeme) sözünden kaynaklanmış olduğu anlaşılmaktadır. Moğolca cargutay sözünün, Türkçeye uyarlanmış şekli Yargıtay’dır. Yargıtay adındaki -tay son eki için bkz. Yargıtay.