Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Yarlıgamak

19 Nisan 2024

     Bağışlamak, affetmek, merhamet etmek, esirgemek. Geç Orta Çağ Türkçesinde görülen yarlıgamak (=merhamet etmek) sözcüğünden. Aynı çağda aynı dilde yarlığ (=acınan, sefil, fakir, yoksul) sözcüğüyle bağlantılıdır. Aynı kökten Yusuf Has Hacib’in Kutadgu Bilig adlı eserinde yarlıķa (=buyurmak, emretmek; affetmek, bağışlamak) sözcüğü kullanılmıştır. Zamanla fiil son eki olan -mak ekiyle yarlıķa-mak şeklinden evrilmiştir. “Yolu doğru varanı yarlıgaya hâcesi (Yunus Emre). “Nācî derler bir gürûha uğradım / Güzel şāhım yarlıgasın anları” (Pir Sultan Abdal).