Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Yaşar

23 Şubat 2021

     Orta Doğu’da ve Küçük Asya’da yaygın adlardan biri. Yaşar adı, genellikle erkeklerde ve bir kısım kadınlarda görülüyor. Bir kısım Yaşar adları, İbranicede ‘doğru, düzgün’ karşılığındaki yşr köküne istinaden ifade edilmiştir. İbranilerin “Sefer ha-yaşar” (=Doğruluk Kitabı) biliniyor. İbranice sefer ‘kitap’ karşılığındadır. İbranice yaşar-el (=yaradana doğru) sözü de biliniyor. Buna karşılık Türkçe konuşan topluluklarda Türkçedeki yaşamak fiiliyle ilişkili olarak yaşasın diye yaşar adının yaygınlaştırıldığı görülüyor. XIV. ve XVI. yüzyıllar arası Osmanlı kaynaklarında yaşar sözcüğü ‘yaşında’ karşılığında ifade edilmiştir. Anadolu’da yaşar sözcüğü yaygın olarak ‘bir yaşını geçkin at’ karşılığındadır.